O nás

OSTARA, příspěvková organizace je nový název pobytové sociální služby, dříve Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o., která prošla procesem Transformace a byla přemístěna z Mařenic do celkem čtyř nově postavených objektů komunitního charakteru, a to ve Cvikově a v Novém Boru. Organizace díky Transformaci podporuje uživatele služby žít běžným způsobem života, to znamená nejen navštěvovat a využívat veřejné služby, ale také být plnohodnotnými spoluobčany a spolutvůrci společného prostředí v daných městech.

 

Poslání organizace OSTARA je zaměřeno na empowerment a zplnomocňování lidí s mentálním znevýhodněním, aby mohli žít běžný život v přirozeném prostředí.

 

Empowerment = zplnomocňování.

Empowerment je posilování, zmocnění, zplnomocnění, delegování pravomocí, zvyšování zodpovědnosti, jde o proces předávání a přijímání moci a zodpovědnosti.

Chování pracovníků v sociálních službách může být vůči uživatelům sociálních služeb buď:

  • Empowermentní / zplnomocňující (podporující a předávající přístup), jehož výsledkem je samostatný, aktivní a odpovědný člověk
  • Non-empowermentní / nezplnomocňující (oslabující a odebírající přístup), jehož výsledkem je člověk závislý na okolí, pasivní, bezmocný a nezodpovědný.

Co brání zplnomocňování a rozvoji kompetencí:

  • Děláme věci za člověka (protože je uděláme rychleji, kvalitněji,…).
  • Zapomeneme dát člověku potřebné informace anebo je nedáváme dostatečně srozumitelně.
  • Přiměřená rizika vyhodnotíme jako nepřiměřená a nenecháme člověka danou situaci zažít (např. práce s nožem).

 

 

 

Více o službě