O nás

OSTARA, příspěvková organizace je nový název pobytové sociální služby, dříve Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o., která prošla procesem Transformace a byla přemístěna z Mařenic do celkem čtyř nově postavených objektů komunitního charakteru, a to ve Cvikově a v Novém Boru. Organizace díky Transformaci podporuje uživatele služby žít běžným způsobem života, to znamená nejen navštěvovat a využívat veřejné služby, ale také být plnohodnotnými spoluobčany a spolutvůrci společného prostředí v daných městech.
Služba se přestěhovala v dubnu roku 2016. Uživatelé služby se až nad očekávání velmi dobře adaptovali v novém prostředí jednotlivých domů a jejich okolí. Začali využívat komunitní veřejné zdroje a služby, které měli dříve méně dostupné a rozhodně si to užívají. Pro areál v Mařenicích č. p. 204 se v roce 2019 našel kupec. V prodané budově nejsou, a ani nemohou být, poskytovány žádné sociální služby v rámci plnění závazku s EU.

Více o službě