Návštěva ombudsmana v OSTAŘE

"Hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb"

Veřejný ochránce práv byl u nás na třídenní návštěvě za účelem sledování naplňování práv lidí s postižením (v souvislosti s dodržováním závazků ČR vyplývajících z Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením). Návštěva ombudsmana ocenila kvalitu poskytované služby a naši práci mimo jiné v oblasti podpory klientů v maximálním využitím jejich potenciálu a zapojení do komunity (a o to v transformované službě jde především!). Veřejný ochránce práv označil OSTARU za organizaci s dobrou praxi v sociálních službách. Citace z vyjádření: "Ukázalo se, že v mnoha oblastech můžete svou dobrou praxí inspirovat i jiná zařízení. Budu proto rád, když budete tuto praxi v budoucnu sdílet nejen s jinými zařízeními, ale třeba také v rámci osvětových akcí Kanceláře veřejného ochránce práv." Jsme potěšeni oceněním, kterého se nám za léta protransformačního snažení dostalo...