PODĚKOVÁNÍ MĚSTU NOVÝ BOR

"Srdečně děkujeme městu Nový Bor a svazku obcí Novoborska za poskytnutí dvou individuálních dotací z rozpočtu města v roce 2019: 1. Dotace na zajištění canisterapie nad rámec poskytovaných sociálních služeb. Canisterapie byla poskytnuta prostřednictvím Centra tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s. 2. Dotace na pořízení zahradního nábytku pro uživatele služby. Velmi si vážíme spolupráce s městem Nový Bor a podpory naší pobytové sociální služby "domovy pro osoby se zdravotním postižením", kterou poskytujeme občanům Novoborska."